فرم خريد محصول
نام کالا قيمت تعداد حذف

شرایط پذیرش نمایندگی تک الکتریک

 بدینوسیله شرایط اخذ نمایندگی تک الکتریک به شرح ذیل حضورتان ارائه می گردد :

اولویت در هر شهرستان با متقاضیانی خواهد بود که درخواست خود را سریعتر از بقیه متقاضیان ارسال کرده و مدارک مورد نیاز را تکمیل نموده و بعد از مذاکرات نهایی منجر به بستن قرارداد شود.

اعطای نمایندگی ابتدا بصورت 3 ماه آزمایشی صورت خواهد پذیرفت و در مرحله بعد در صورت اثبات توانایی فرد یا نماینده در فروش، بصورت انحصاری اعطا می گردد و هم چنین در صورت فروش بالاتر از میزان ذکر شده و تعهد به اجرای بندهای قرارداد، عقد قرارداد انحصاری سریعتر از موعد مقرر صورت خواهد پذیرفت.
و با مذاکره می توان نوع نمایندگی را بصورت عمومی تغییر داد.

هر نماینده می بایست یک مقدار اولیه به میزانی که توافق خواهد شد جهت تامین اولیه محصولات و هم چنین ماهیانه به مقدار مشخصی جهت تعهد به شرکت و اثبات توانایی فروش از شرکت خرید کند که فرمول آن به صورت زیر می باشد :

خریدار اولیه -> تعداد جمعیت شهرستان × 40

خرید ماهیانه -> تعداد جمعیت شهرستان × 20

برای مثال :
جمعیت شهرستان بیرجند = 200،000 نفر

خرید اولیه = 200،000 × 40 = 8،000،000 تومان

خرید ماهیانه= 200،000 × 20 = 4،000،000 تومان
 
ارائه چک تضمین از طرف نماینده در وجه تک الکتریک بنابه توافق با رقم مشخص در قرارداد ذکر خواهد شد.

جديدترين محصولات

پيشنهاد محصولات مشابه

تبليغات

خبرنامه