فرم خريد محصول
نام کالا قيمت تعداد حذف

مراحل اخذ نمایندگی تک الکتریک

 
1- ارسال درخواست نمایندگی به یکی از روش های زیر:
الف: ارسال درخواست اولیه از طریق فرم نمایندگی
ب : ارسال درخواست از طریق فکس

2- بررسی درخواست متقاضی توسط تک الکتریک

3- تماس با متقاضی به یکی از روش های زیر:
الف: تلفنی یا تلگرام
ب: ملاقات حضوری

4- مصاحبه تلفنی یا حضوری

5- تماس با متقاضیان منتخب

6- عقد قرارداد ( در صورت توافق) 

جديدترين محصولات

پيشنهاد محصولات مشابه

تبليغات

خبرنامه